Parteneriatul Carolina de Nord - Moldova

English

 

MEMORANDUM DE INTENTII

Intre Republica Moldova si Statul Carolina de Nord

Republica Moldova si Statul Carolina de Nord, denumite in continuare "Parti",

  

        Tinind seama de faptul ca Republica Moldova si Statul Carolina de Nord prin participarea in cadrul Programului de Stat de Parteneriat al Garzii Naţionale; si

       Considerind experienta bogata si promitatoare a cooperarii dintre Republica Moldova si Carolina de Nord prin participarea in cadrul Programului de Stat de Parteneriat al Garzii Nationale; si

        Exprimind dorinta de a consolida bunele relatii existente intre Republica Moldova si Carolina de Nord; si

       Luind in consideratie faptul ca exista intentii de a coopera in continuare in scopul aprofundarii legaturilor de prietenie si cultivarii unei extinderi treptate a schimburilor culturale, guvernamentale, academice si de resurse umane intre Republica Moldova si Carolina de Nord,

        au convenit dupa cum urmeaza:

 

ARTICOLUL 1

DOMENIILE DE COOPERARE

        Cooperarea susmentionata va include:

        a) conjugarea eforturilor in scopul promovarii schimburilor interumane pentru a asigura intelegerea reciproca;

        b) acordarea de spijin in domeniul cercetarilor stiintifice si academice;

        c) cresterea nivelului de constientizare culturala si de intelegere a valorilor comune prin arta, stiinte umanitare si invatamint;

        d) promovarea ridicarii nivelului de viata prin schimburile academice si de studenti;

        e) identificarea posibilitatilor existente de cooperare in sectorul privat si incurajarea dezvoltarii acestei colaborari.

 

ARTICOLUL 2

COORDONAREA

   In scopul susţinerii cooperării susmenţionate va fi creat un comitet bilateral ce va cuprinde din partea Statului Carolina de Nord reprezentanti ai Oficiului Guvernatorului, Departamentului Comitetului, Garzii Nationale a Carolinei de Nord, Departamentului Agriculturii a Carolinei de Nord, Departamentului Secretarului de Stat a Carolinei de Nord, Departamentului Muncii a Carolinei de Nord, Universitatii de Stat a Carolinei de Nord, a Programului de Schimb al Universitatii din Carolina de Nord şi cinci cetăţeni numiti de Guvernator.  Republica Moldova va desemna respectiv membrii partii sale a comitetului.  Comitetul:

        a) se va intruni anual sau conform altor intelegeri;

        b) va fi co-prezidat de reprezentanţi ai sectoarelor public si privat;

        c) va invita alte agenţii guvernamentale sa participe in grupuri de lucru, dupa necesitate;

        d) va prezenta raporturi anuale Presedintelui Republicii Moldova si Guvernatorului Carolinei de Nord privind progresele inregistrate in baza acestui Memorandum de Intentii.

 

ARTICOLUL 3

RESURSE

        Partile la acest Memorandum de Intentii:

        a) vor face schimb de resurse umane si experienta odata ce acestea devin disponibile si care sint necesare pentru executarea prevederilor stipulate in acest Memorandum de Intentii.

        b) vor utiliza resursele pentru a promova cooperarea intre Guvernele Republicii Moldova si Carolinei de Nord in ceea ce priveste comertul international precum si propagarea informatiei culturale si stiintifice;

        c) vor oferi oportunitati pentru schimburile profesionale, stiintifice si celor de nivel guvernamental;

        d) vor oferi persoanelor autorizate asistenta necesara in scopul facilitarii calatoriilor in Republica Moldova si in Carolina de Nord, cum ar fi: permisiuni de cercetari, vize, documente vamale etc. In calitate de oaspeti in ţara gazda participantii la schimburi vor beneficia de toate protectiile oferite membrilor Garzii Nationale ce participa in Programul de Stat de Parteneriat. Statutul tuturor participantilor la schimburi va fi stabilit in conformitate cu legislatia in vigoare a tarii gazda.

        Prin semnarea acestui Memorandum de Intentii nici una dintre Parti nu va fi obligata sa ofere finantari sau contributii directe pentru implementarea scopurilor stabilite de acest document. Partile inteleg cala momentul actual bugetele lor nu prevad cheltuieli pentru aceste activitati.

 

ARTICOLUL 4

SCUTIRI FISCALE

        Nu vor fi scutiri fiscale pentru participantii la schimburi. Toti vor respecta legile Republicii Moldova, de stat si federale referitoare la calatorii si responsabilitati fiscale.

       

ARTICOLUL 5

CONSULTARI SI EVALUARI

         In scopul facilitarii executarii prezentului Memorandum Partile vor intretine contacte permanente.

 

ARTICOLUL 6

EFECTUL MEMORANDUMULUI

        Acest Memorandum de Intentii este o declaratie ce exprima bunavointa Partilor implicate. Acesta nu constituie un acord international si nici nu creaza obligatii pentru SUA sau Republica Moldova conform dreptului international. Partile intentioneaza sa activeze in spiritul cooperarii pentru beneficiul economic, cultural si stiintific reciproc.

 

ARTICOLUL 7

TERMENUL MEMORANDUMULUI

        Acest document va ramine in vigoare dupa semnare pe o perioada de cinci ani. La momentul expirarii ea poate fi extinsa pentru termene aditionale de la unu la cinci ani cu consimtamintul reciproc al Partilor. Acesta isi poate inceta actiunea in orice moment si de oricare Parte prin notificarea in scris de catre un reprezentant autorizat.

 

ARTICOLUL 8

PROCEDURA

        Acest document este semnat in patru exemplare, doua in limba moldoveneasca si doua Ón limba engleza.

 

Pentru Republica Moldova                                                                Pentru Statul Carolina de Nord

Presedintele                                                                                       Guvernatorul

(Petru Lucinschi)                                                                                (James B. Hunt Jr.)

 

Raleigh, Carolina de Nord

22 aprilie 1999


Home